SPV Praktijk 
Max(imaal) in Balans 

Ambulante begeleiding en ondersteuning

Max in Balans is een kleinschalige SPV praktijk, gespecialiseerd in het helpen en ondersteunen van mensen die door psychosociale problemen en/of psychische klachten dreigen of zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven: thuis, op school of op het werk

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige richt ik me op het functioneren van mensen in hun (leef)omgeving, waarbij ik niet alleen kijk naar de problemen en eventuele valkuilen, maar juist ook naar de kwaliteiten en mogelijkheden. 

Op die manier help ik je om je eigen krachten in te zetten om je klachten te verminderen, zodat je weer grip krijgt op je leven en samen met je omgeving, een (nieuwe) balans weet te vinden.

Ik werk laagdrempelig en bied een traject afgestemd op jouw wensen en behoeften

Daarnaast werk ik crisisvoorkomend, opnamevoorkomend, vroeg signalerend en preventief.