Voor wie?

Ik richt me vooral op ambulante begeleiding en ondersteuning van mensen met lichte psychosociale en psychische klachten. 
Denk hierbij aan klachten op de volgende gebieden:
- A(D)HD
- ASS(autisme)
- Overspannenheid 
- Gezinsproblemen, relatieproblemen, echtscheiding, 
   communicatieproblemen met de partner of de kinderen,…
-Problemen van medische aard: (ongeneeslijke) ziekte,   
  moeilijke revalidatie,...
- Overlijden of (poging tot) zelfdoding van uw partner, een  
  familielid, een collega, een vriend(in), ...
- Burn-out
- Werkdruk
- Angst en paniek 
- Emotieregulatie
- Agressie regulatie
- Slaapproblematiek
- Somberheid en Depressieve klachten 
- Verslaving
- Corona gerelateerde klachten

 
Ik adviseer ketenpartners zoals huisartsen, scholen en gemeente. 
Ik ben ook beschikbaar voor bedrijven.

Ik begin altijd met een intake. Dit is een gesprek waarbij er een verkenning wordt gedaan van je problemen. 

Op basis van deze intake en de aanmeldgegevens,  gaan we de problematiek en jouw zorgvraag in beeld brengen en doelen stellen.
Tot slot bekijken we wat jij nodig hebt en welk traject het meest bij jou aansluit. Dit gebeurt tijdens een advies gesprek.