WVGGZ

WET VERPLICHTE GGZ


De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt naar verwachting vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

U vindt hier onder meer informatie over de procedures in de Wvggz – de zorgmachtiging en de crisismaatregel – en over de rechten van patiënten die te maken krijgen met verplichte